Medlemmer af censorformandskabets for de farmaceutiske uddannelser


Formand: Lars Hovgaard (e-mail: lhvg@novonordisk.com)

Næstformand: Carsten Uhd Nielsen (e-mail: cun@sdu.dk)