Medlemmer af censorformandskabets for de farmaceutiske uddannelser


Formand: Lars Hovgaard (e-mail:lhvg@novonordisk.com)

Næstformand: Bo Kreilgaard (e-mail: bo.kreilgaard@billevpharma.dk)

Sekretær: Line Flintholm Juul (e-mail: line.juul@sund.ku.dk )