Censornormer og honorar

Censornormer

Her kan du læse om censurnormer for de enkelte universiteter:

Censorhonorar og refusion af udlæg i forbindelse med ekstern censur

Censorhonorar

Censorer i censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser vil blive honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. Taksten for censur udgør aktuelt pr. time kr. 449,59 (Finansministeriets cirkulære vedr. censorvirksomhed). For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, hvoraf honoreringen udregnes. Rejseudgifter refunderes efter Statens takster.

Har du været censor på SUND

Hvis du har været censor på SUND og skal honoreres for eller have refunderet udlæg i forbindelse med dit arbejde, kan du finde blanketter og vejledning her.

Censorindberetninger

Alle censorer ved eksamener på de farmaceutiske uddannelser på Københavns Universitet og Syddansk Universitet vil efter eksamen modtage et link via CensorIT til udfyldelse af et indberetningsskema. Her får censor mulighed for at give bemærkninger, som det vil være relevant for fakultet eller censorformandskab at kende i forhold til kvalitetssikringen af de farmaceutiske uddannelser og kurser.

Censorformandskabet gennemgår løbende de indkommende censorindberetninger og vil på baggrund af censorindberetningerne vurdere, om der er forhold vedrørende den pågældende eksamen, der gør, at studienævn og administration skal informeres.