Beskikkelse af Censorer

Beskikkelse af censorer

Alle censorer beskikkes af Styrelsen for Videregående uddannelser efter indstilling fra Censorformandskabet for en 4 årig periode.

Den indeværende periode udløber den 31. august 2025.


Kvalifikationer

Censorer i censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser forudsættes at opfylde de formelle krav §57 i Eksamensbekendtgørelsen:


Her fremgår det, at man for at blive beskikket som censor skal have:

1) en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,

2) indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,

3) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag, og

4) aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Ansøgning om efterbeskikkelse

Censorformandskabet har på nuværende tidspunkt indstillet et tilstrækkeligt antal kvalificerede censorer til at varetage censorkorpsets opgaver for næste periode.

Censorformandskabet vil sammen med institutionerne vurdere, om der er behov for at efterbeskikke enkelte censorer yderligere indenfor specifikke fagområder. I så fald vil det blive annonceret på hjemmesiden  og en ansøgning skal ske via Censor IT.  

Spørgsmål kan stiles til sekretariatet for Censorformandskabet ved

Eva Duberg Nielsen censorformandskab@sund.ku.dk, tlf. 35 32 70 61.


Ved tekniske spørgsmål til Censor-IT kan Censorsekretariatet besvare spørgsmål på telefonnr. 72 66 51 61 eller mail: censor-it@ucsyd.dk.