Velkommen til censorformandskabet for de farmaceutiske uddannelser

Om os

Censorformandsskabet repræsenterer censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser i Danmark overfor ministeriet og institutionerne. Censorkorpset for de farmaceutiske uddannelser består af over 200 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder og specialer, som indgår i følgende uddannelser:
  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i farmaci (SDU og KU)
  • Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab (KU)
  • Kandidatuddannelsen i medicinalkemi (KU)
  • Kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab (KU)
  • Master of Industrial Drug Development (KU)
  • Master of Medicines Regulatory Affairs (KU)
Der er censorater indenfor 34 fagområder:
I denne oversigt ses de gældende fagområder.

Censorkorpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Syddansk Universitet (SDU) og Københavns Universitet (KU). 

Censorerne er alle, efter indstilling fra Censorformandskabet, beskikket af Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 1. september 2021 - 31. august 2025.

Henvendelser kan ske til: Censorformandskabets sekretær Line Flintholm Juul, line.juul@sund.ku.dk, tlf. 3533 7271.