Beskikkelse af censor til enkeltstående censuropgave

Ad hoc beskikkelse af censor


Der vil kun kunne ske Ad hoc beskikkelse af censorer i meget sjældne tilfælde - f.eks. hvor det kort før eksamen på grund af sygdom konstateres, at der mangler en censor til en allerede planlagt eksamen. Ad hoc beskikkelse til skriftlige opgaver (f.eks. bachelorprojektet eller specialer) vil kun kunne ske i sjældne tilfælde, hvor alle muligheder for at bruge en af de over 200 beskikkede censorer er udtømte.

Ved evt. ansøgning om ad hoc beskikkelse skal dette skema anvendes. Censorformandskabet vil på baggrund af ansøgningen tage stilling til, om der kan foretages en ad hoc beskikkelse.

Ansøgningen bedes være i hænde senest 8 uger før eksamen.

Ved et akut opstået behov (f.eks. ved sygdom) kan eksamen gennemføres med en anden kvalificeret person som censor. Universitetet skal efterfølgende i henhold til bekendtgørelsen orientere Censorformandskabet herom.

Ved spørgsmål kan Censorformandskabets sekretariat kontaktes ved Eva Duberg Nielsen, censorformandskab@sund.ku.dk.